!-- Facebook Pixel Code -->
חדר טעימות2021-01-27T01:31:28+02:00

חדר טעימות

יין הוא מוצר מתכלה, טעמיו נעים בין בוסר- שאינו בשל מספיק, ועד פרי בשל מידי. כל סדרה, בציר וכל משלוח עוברים אצלנו טעימה מקצועית לאבחון איכות היין (ייצור היין) ומצבו (הובלה ואחסנה). המטרה שלנו אחת: להשתמש בידע ובניסיון רב השנים שלנו להביא לשולחנכם את היינות הטובים ביותר עבור כספיכם.

עבור למעלה