ניקולאיוף וואכאו ריזלינג וינוטק 1995

מטובי יינות הריזלינג מעמק הווכאו באוסטריה. עומק ומורכבות נדירים.

מכיל 12.5% אלכוהול.