פנטיני אדיציונה צ’ינקווה אוטוקטוני 2016

מיוצר מענבי מונטפולצ’יאנו, פרימיטיבו, סנג’ובזה, נגרואמארו ומלביזה.

מכיל 14.5% אלכוהול.