דורנברג אימפטוס טרדיסיון אין רוט רזרב 2015

מורכב מענבי צוויגלט, סיינט לורנט ובלאובורגר.

מכיל 13.5% אלכוהול.