אמרונה צ’זארי ריפאסו בוסאן ואלפוליצ’לה סופריור 2014

אמרונה מרוכז וכבד בטעמין לשתייה החל מ 2024 – 2038.
מורכב מ- 80% ענבי קורבינה ו-20% ענבי רונדינלה.

מכיל 14% אלכוהול.