בנימינה מרסלן רזרב השומר 2018

מכיל 14.5% אלכוהול.